Pravila & Uslovi Sajta

1. Usluga

KupovinaProdaja.com oglasivačima omogućava besplatno oglašavanje na Internetu, a ostalim korisnicima besplatnu pretragu i kontaktiranje oglašivača. 
Po Zakonu o oglašavanju Republike Srbije, član 2, stav 7. KupovinaProdaja.com je "Drugi prenosilac oglasne poruke" i u tom smislu ne oglašava niti oglašava za račun drugih već prenosi, odnosno izlaže oglasne poruke oglašivača na svojim Internet stranicama.

Oglasi koje oglasivači postavljaju na KupovinaProdaja.com se u cilju bolje posećenosti mogu promovisati plaćenim uslugama (biće blagovremeno aktivirano) koje nudi KupovinaProdaja.com ali i tada oglasi moraju poštovati dole navedena pravila i uslove. Osnivač KupovinaProdaja.com zadržava pravo da shodno svojoj poslovnoj politici menja cene svojih usluga (za sada ovaj sajt je potpuno besplatan).

2. Registracija i oglašavanje

Za korišćenje usluga KupovinaProdaja.com neophodna je registracija koja je besplatna. Registrovani korisnik se može oglašavati, to jest postavljati oglasne poruke (po definiciji Zakona o oglašavanju Republike Srbije, član 2, stav 2) u daljem tekstu oglase, u maksimalnom trajanju od 2 godine dana. Registrovani korisnik koji je postavio oglas – oglašivač, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovani nalog.

Za postavaljanje oglasa na KupovinaProdaja.com, po članu 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodan je unos deklaracije sa ličnim podacima oglašivača (JMBG, broj i mesto izdavanja lične karte i ostali podaci iz deklaracije). Registrovani korisnik ne mora uneti ove podatke, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas (u kasnijoj fazi funkcionisanja sajta). Registrovani korisnik prihvata mogućnost kontakta na e-mail, ili na broj telefona u cilju realizacije prodaje, ili kupovine iz oglasa kao i kontakta od strane KupovinaProdaja.com tima u vezi sa pomoći ili promocijom usluga KupovinaProdaja.com. Oglašivač prihvata da će sadržaj oglasa - uneti tekst sa slikama i njegov kontakt telefon biti objavljeni na Internet stranicama KupovinaProdaja.com, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa portala uz obaveštenje oglašivaču.

Zabranjeno oglašavanje:

- Zabranjeno oglašavati Zakonom nedozvoljene radnje. 
- Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, ili nekom nanosi šteta, ili pak koristi nečija lakovernost. 
- Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije (sa izuzetkom lovačkih i vazdušnih pušaka i vazdušnih pištolja, lukova i strela i samostrela) uključujući i kopije , duvana i duvanskih proizvoda i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja. 
- Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću. 
- Zabranjeno je oglašavati u formi javnog obraćanja ili proglasa.
- Oglašavanje sredstava za lečenje kao npr. elektronskih cigareta za odvikavanje od pušenja je moguće jedino ako se kao jedna od slika u oglasu priloži skenirani atest nadležnog organa Republike Srbije.
- Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.
- Zabranjeno je oglašavanje sprejeva za samoodbranu i paralisanje.
- Zabranjeno je oglašavati sve ostalo što zabranjuju odredbe Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

3. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici moraju poštovati sledeće zabrane:

- Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovaje portala). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. 
- Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame. 
- Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.
- Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa. 
- Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično).
- Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog oglašavanja.

4. Pravila i uslovi za poruke i ponude

Svojim registrovanim korisnicima KupovinaProdaja.com nudi uslugu besplatne komunikacije putem KP poruka (biće aktivirano u kasnijoj fazi funkcionisanja sajta). Komunikacija putem KP poruka slobodna je uz sledeće ograde:

- Zabranjeno je koristiti portal KupovinaProdaja.com za slanje uvredljivih KP poruka drugim članovima.
- Zabranjeno je slanje spam KP poruka članovima portala KupovinaProdaja.com. Spam KP poruka je više puta ponovljena KP poruka koja nije u vezi sa oglasom oglašivača.
- Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na KupovinaProdaja.com u SPAM e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
- Zabranjeno je slanje KP poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

 

5. Trgovina između korisnika

Svaka kupovina od lica koja se oglašavaju na KupovinaProdaja.com je na sopstveni rizik i portal KupovinaProdaja.com, kao prenosilac oglasne poruke, niti njegov osnivač, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika portala. Korisnici portala se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

6. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na KupovinaProdaja.com

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje ili skrepovanje sadržaja, ili delova sadržaja objavljenih na KupovinaProdaja.com. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, korisnički podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Osnivač KupovinaProdaja.com će prekršioca goniti sudski.

Oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svog oglasa.

KupovinaProdaja.com zadržava pravo pravo editovanja postavljenih oglasa kako bi ih doveo u formu koja  je u skladu sa misijom i formulom portala KupovinaProdaja.com.

7. Prikupljanje i obrada podataka

- KupovinaProdaja.com, kao drugi prenosilac oglasne poruke (član 2, Stav 7, Zakona o oglašavanju Republike Srbije), od svojih registrovanih korisnika - oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica;

- Svrha, odnosno obaveza prikupljanja je definisana Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 11. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju;

- Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka KupovinaProdaja.com i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na KupovinaProdaja .com;

- Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos na KP, lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka; 

- Davanje podataka iz deklaracije je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na KupovinaProdaja.com. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge KupovinaProdaja.com kao što je komunikacija sa oglašivačima. U slučaju da oglašivač želi da postavi oglas naKupovinaProdaja .com, onda je po sili Zakona o oglašavanju, član 11, obavezan da u formi deklaracije dostavi svoje podatke portalu KupovinaProdaja .com. Ti podaci moraju biti istiniti; 

- Registrovani korisnik, koji je kao oglašivač uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dana u odnosu na dan zadnjeg objavljivanja bilo kog njegovog oglasa. Takav korisnik više ne može koristiti usluge KupovinaProdaja.com;

- Prilikom promene podataka, registrovani korisnik koji je kao oglašivač uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira;

- U slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju;

- KupovinaProdaja.com ne odgovara za tačnost podataka koje su na KupovinaProdaja.com unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka;

8. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja KupovinaProdaja.com, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika i oglašivača, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga KupovinaProdaja.com. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija KupovinaProdaja.com najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge KupovinaProdaja.com.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti KupovinaProdaja ili otežavanja rada portala KupovinaProdaja.com.

9. Odbijanje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i neemitovanja oglasne poruke

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da KupovinaProdaja.com nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima KupovinaProdaja.com ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja oglasnih poruka. KupovinaProdaja.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasne poruke, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim nečinjenjem.

10. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana publikovanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom portala korisnici se upućuju na kontakt formu (Predlog, Problem, Ocena) u donjem meniju je link. Odgovor administratora ili korisničkog tima portala ne mora da odražava stanovište osnivača KupovinaProdaja.com, pa u skladu sa tim korisnici portala ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo publikovanje pisane prepiske korisničkog tima KupovinaProdaja.com sa korisnikom bez pisane dozvole osnivača ili njegovog ovlašćenog lica.


11. Zaštita privatnosti

Neobjavljeni lični podaci registrovanih korisnika portala neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je KupovinaProdaja.com obavezan da raspoložive podatke o korisniku dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njegov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.