Pravila & Uslovi Sajta

1. Usluga koju omogućava web sajt KupovinaProdaja.com

KupovinaProdaja.com je web sajt na kome je moguće besplatno objaviti različite tipove oglasa, a omogućava i pretragu oglasa i kontaktiranje oglasivača, bilo porukama direktno na sajtu ili direktan kontakt mobilnim telefonom. Po Zakonu o oglašavanju koji važi u Republici Srbiji, a regulisano je članom 2, stavom 7, KupovinaProdaja.com je samo Nezavisni prenosilac oglasne poruke i u tom smislu nije odgovoran za istinitost i sadržaj oglasnih poruka.

2. Registracija i postavljanje oglasa

Za objavu oglasa na KupovinaProdaja.com web sajtu potreban je besplatna regsitracija, koju je moguće ostvariti unosom podataka u formular na strani za registraciju, ili jednostavno prijaviti se preko Fejsbuk naloga. najviše moguća važnost oglasa je 2 godine, a posle toga oglasi se brišu i nestaju iz baze podataka sajta.

Oglašivač se slaže da će uneti sadržaj oglasa - tekst sa fotografijama i uneti broj telefona biti objavljeni na web stranicama sajta KupovinaProdaja.com, pa će kao takav biti biti javno objavljen i dostupan svima na Internetu, što i jeste cilj postavljanja oglasa.

Svi postavljeni oglasi moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Oglasi koji nisu u skladu sa Zakonom će biti obrisani sa ili bez obaveštavanja oglasivača.

Zabranjeno je oglašavanje Zakonom nedozvoljene radnje; neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, ili nekom nanosi šteta, ili pak koristi nečija lakovernost; piratskih kopija proizvoda, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije (sa izuzetkom lovačkih i vazdušnih pušaka i vazdušnih pištolja, lukova i strela i samostrela) uključujući i kopije , duvana i duvanskih proizvoda i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja; prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću; sredstava za lečenje kao npr. elektronskih cigareta za odvikavanje od pušenja je moguće jedino ako se kao jedna od slika u oglasu priloži skenirani atest nadležnog organa; anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju; sprejeva za samoodbranu i paralisanje, koji se smatraju oružjem; sve ostalo što zabranjuju odredbe Zakona o oglašavanju.

3. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa moraju se poštovati neke osnove norme oglašavanja: isti oglas je moguće napisati samo jednom, ili i više puta, ali svaki oglas mora imati svoj naslov i opis; ubacivanje linka do sajta proizvoda ili firme; nije dozvoljeno svakodnevno brisanje oglasa i postavljanje novih, a u cilju postavljanja svakodnevnog oglasa na prvoj stranici sajta.

4. Pravila i uslovi koji se moraju poštovati pri slanju poruka na sajtu

Registrovanim članovima sajta KupovinaProdaja.com nudi se usluga besplatne razmene poruka direktno na sajtu, a preko KP poruka. U komunikaciji porukama zabranjeno je slanje uvredljivih poruka, slanje spam i neprimerenih reklamnih poruka, zabranjeno je slanje i reklamiranje drugih web sajtova, pogotovo sličnih sajtovakoji predstavljaju konkurenciju.

5. Obavljanje trgovine na sajtu a između korisnika

Kupovina i prodaja do koje je došlo na osnovu objavljenih oglasa na KP sajtu je u isključivoj odgovornosti prodavca i kupca, a koji su se dogovorili lično ili porukama preko KP sajta. Lica koja učestvuju u kupoprodaji preuzimaju stoprocentni rizik i sajt KupovinaProdaja.com nema nikakve odgovornisti za bilo kakvu štetu nastalu zbog loše procene kupoprodajnog ugovora.

6. Svrha prikupljanja i obrada istih tih podataka

KupovinaProdaja.com web sajt od svojih korisnika prikuplja neke od podataka koji su za isključivu upotrebu na web sajtu KP, i kao takvi neće biti ustupljeni trećim licima ni u kom slučaju.